mrshine.pl

Motoryzacja i Motocykle

niebieskie tablice rejestracyjne
Motoryzacja

Niebieskie tablice rejestracyjne – kto może je używać?

Tablice rejestracyjne to jeden ze znaków, który pozwala na identyfikację samochodu. Tablice umożliwiają ustalenie, gdzie konkretne auto jest zarejestrowane. Tablice rejestracyjne montowane są z przodu i z tyłu każdego samochodu.

Rodzaje tablic rejestracyjnych

Tablice rejestracyjne różnią się od siebie i wyróżnić można następujące rodzaje:
* tablice zabytkowe – mają żółte tło i czarną czcionkę,
* tablice dyplomatyczne – są to niebieskie tablice rejestracyjne z białą czcionką,
* tablice tymczasowe – czcionka jest czerwona, a tło białe,
* tablice profesjonalne – biała czcionka zamieszczona jest na zielonym tle,
* tablice dla pojazdów elektrycznych – są to tablice z zielonym tłem i czarną czcionką,
* tablice dawne – miały czarne tło i białą czcionkę.

Niebieskie tablice rejestracyjne jak wyglądają i dla kogo są przeznaczone?

Niebieskie tablice rejestracyjne nazywane są tablicami dyplomatycznymi, ponieważ przysługują one pojazdom, które należą do przedstawicieli dyplomacji, konsulatów, misji specjalnych obcych państw oraz międzynarodowych organizacji, a także ich pracowników.
Tablice te charakteryzują się niebieskim tłem, na którym znajdują się białe litery i cyfry. Tablice te nie posiadają oznaczenia Unii Europejskiej, które nazywany jest eurobandem, a także oznaczenia PL, które widnieje na tablicach wydawanych w Polsce.
Dyplomaci przyjeżdżający z innych krajów mają na tablicach rejestracyjnych oznaczenie CD, które oznacza Corps diplomatique. Samochody należące do konsulatów mają na tablicach oznaczenie CC z angielskiego Corps consulaire. Samochodami takimi mogą jeździć kierowcy placówek ich przedstawiciele i pracownicy wraz z małżonkami.
Niebieskie tablice rejestracyjne mają taki sam rozmiar jak klasyczne rejestracje, czyli:
* 520 × 114 cm – rejestracje jednorzędowe,
* 305 × 214 cm – tablice dwurzędowe.
Numer tablicy rejestracyjne zaczyna się od literki, która oznacza województwo. Jest to litera W, ponieważ w Polsce auta dyplomatyczne zarejestrowane są w Warszawie. Następnie tablica zawiera 6 cyfr. Pierwsze 3 cyfry oznaczają państwo lub organizację międzynarodową. Natomiast ostatnie trzy cyfry oznaczają, jakie jest przeznaczenie samochodu.

Jakie przywileje mają samochody z niebieskimi rejestracjami?

Jeżeli samochód poruszający się na niebieskich tablicach rejestracyjnych złamał przepisy, jakie obowiązują w kraju, może być zatrzymany przez policję. Policja musi działać zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Policji i może poprosić kierowcę o okazanie dokumentów.
Policja nie ma jednak prawa wystawić kierowcy mandatu, zmusić go do przebadania alkomatem, a także nałożyć punktów karnych. Jeśli policjant ma wątpliwość co do trzeźwości kierowcy może tylko próbować powstrzymać go przed dalszą podróżą i powiadomić Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Policjant wykonujący czynności służbowe nie ma prawa wsiąść do samochodu dyplomatycznego i wyjąć ze stacyjki kluczyków. Ze względu na to, jakie przywileje mają samochody dyplomatyczne, policjanci niechętnie zatrzymują je do kontroli.