mrshine.pl

Motoryzacja i Motocykle

jak wyrejestrować samochód
Motoryzacja

Jak wyrejestrować samochód? Dowiedz się więcej

Wyrejestrowanie samochodu to czynność, która wielu osobom może kojarzyć się ze sprzedażą pojazdu. Są to jednak złe skojarzenia. Po sprzedaży pojazdu wystarczy wyłącznie powiadomić ubezpieczyciela i urząd miasta o tym fakcie. Wyrejestrowanie pojazdu stosuje się w zupełnie innych przypadkach. Co trzeba wiedzieć o tej procedurze? Kiedy trzeba wyrejestrować samochód osobowy? Jakie dokumenty należy przedstawić podczas wyrejestrowania pojazdu? W tym poradniku wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.

Kiedy należy wyrejestrować samochód?

Zagadnienia związane z koniecznością wyrejestrowania pojazdu zawarte są w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Dokument ten stanowi, że obowiązek wyrejestrowania pojazdu spoczywa na jego właścicielu w kilku przypadkach. Co możemy do nich zaliczyć? Pojazd należy wyrejestrować w sytuacji, gdy doszło do jego kradzieży, trwałej utraty lub wycofania z obiegu. Inne dopuszczalne powody wyrejestrowania to sprzedaż lub kasacja za granicą. Wyrejestrowanie pojazdu jest również naturalną konsekwencją przekazania pojazdu do stacji demontażu. W powyższym wyliczeniu można zauważyć jedną prawidłowość. O wyrejestrowaniu pojazdu nie należy zapominać w sytuacji, gdy nie znajduje się on już w posiadaniu właściciela i nie został sprzedany w kraju.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Jak wyrejestrować samochód? Cały proces należy zacząć od skompletowania dokumentów. Zakres obowiązkowych dokumentów zależy od powodu wyrejestrowania samochodu. W każdym przypadku niezbędne będzie przedstawienie odręcznie wypełnionego wniosku, dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty w wysokości 10 złotych. Trzeba również zdać tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny. W przypadku kradzieży samochodu należy sporządzić oświadczenie o jego utracie. Niezbędne jest również dołączenie dokumentów sporządzonych przez Policję z tego powodu. Taki sam dokument o trwałej utracie pojazdu należy przedstawić w przypadku wyrejestrowania pojazdu z powodu pożaru. Szczegółową listę aktualnych dokumentów niezbędnych do wyrejestrowania pojazdu można znaleźć w rządowym portalu gov.pl. Na tej stronie dostępny jest również wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wyrejestrowanie samochodu jest obowiązkiem jego właściciela. Za niedopełnienie obowiązku grozi finansowa kara. Aktualnie mieści się ona w przedziale od 200 do 1000 złotych. Cała procedura wyrejestrowania samochodu powinna odbyć się w urzędzie, w którym pojazd został zarejestrowany. Teoretycznie w procedurze wyrejestrowania pojazdu powinni uczestniczyć wszyscy jego właściciele. W praktyce dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa do załatwiania spraw urzędowych jednemu ze współwłaścicieli. Ile trwa wyrejestrowanie pojazdu? Po złożeniu dokumentów wybrany urząd wykreśla pojazd z ewidencji w ciągu trzydziestu dni. Trudniejsze przypadki mogą spowodować wydłużenie całego procesu. Decyzję można otrzymać osobiście lub też za pośrednictwem poczty. Od tej decyzji przysługuje odwołanie. Można je złożyć w ciągu czternastu dni od daty otrzymania decyzji.